Regulamin

Zbiór zasad i regulacji naszych usług

Rejestrując się w celu założenia konta w systemie sklep.to (zgodnie z definicją w punkcie 1) lub poprzez korzystanie z dowolnych usług oferowanych przez sklep.to, zgadzasz się przestrzegać następujących warunków („Warunki świadczenia usług”). W rozumieniu niniejszych Warunków świadczenia usług „my”, „nas”, "sklep.to", "sklep" i „miniorders”, "ord.to", "ord", "poradek", "pordaek.to", "orden.to", "ordre.to", "ordin.to" oznaczają firmę GETREVE LIMITED. Usługi oferowane przez sklep.to zgodnie z Warunkami świadczenia usług obejmują różne produkty oraz usługi pomagające sprzedawać towary i usługi kupującym, niezależnie od tego, czy online („Usługi online”), osobiście („Usługi POS”) lub jedno i drugie.

Wszelkie takie usługi oferowane przez sklep.to są określone w niniejszych Warunkach świadczenia usług jako „Usługi”. Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do aktualnej Usługi podlegają również Warunkom świadczenia usług. Możesz zapoznać się z bieżącą wersją Warunków świadczenia usług w dowolnym momencie pod adresem https://sklep.to/regulamin .

sklep.to zastrzega sobie prawo do zaktualizowania i zmian Warunków korzystania z usługi, publikując aktualizacje na niniejszej stronie internetowej. Zalecane jest sprawdzenie warunków świadczonych usług od czasu do czasu i w przypadku braku akceptacji zaprzestania korzystania z oferowanych przez nas usług. Musisz również przeczytać i zaakceptować wszystkie warunki zawarte lub wyrażone w niniejszych Warunkach świadczenia usług, włącznie z Polityką prywatności zanim założysz konto lub skorzystasz z dowolnej oferowanej przez nas usługi.

Podsumowanie najważniejszych zapisów niniejszej umowy i obecnej oferty

 • - Usługa jest darmowa do 25 zamówień w każdym miesiącu
 • - W dowolnym momencie masz prawo przejść na pakiet płatny
 • - Rozliczenie nastepuje w modelu subskrypcyjnym, każdego miesiąca zostaniesz obciążony kwotą twojego abonamentu
 • - Masz prawo w dowolnym momencie zmniejszyć lub zwiększyć pakiet płatny lub z niego zupełnie zrezygnować i powrócić do wersji darmowej
 • - Cena abonamentu zaczyna się od 29 zł aktualny cennik znajduje się w zakładce "Subskrypcja" po zalogowaniu się do systemu
 • - Nie pobieramy żadnych opłat prowizyjnych za realizowane zamówienia
 • - Jeżeli podłączysz do systemu bramkę płatności (paylane, dotpay, stripe, paypal), operator może naliczyć Cię za dokonywane tą metodą transakcje
 • - Nie wykorzystujemy, nie przekazujemy, nie sprzedajemy żadnych danych zgromadzonych przez Ciebie w systemie
 • - Po osiągnięciu limitu zamówień system nie przyjmie kolejnego, zostaniesz przez nas powiadomiony o tym, że system osiągnął takowy limit.
 • - W przypadku kiedy twój plan nie zostanie odnowiony automatycznie twój sklep po prostu zostanie przestawiony na wersję darmową!
 • - Możesz w dowolnym momencie, skutecznie i trwale usunąć swoje dane z systemu samodzielnie
      

1. Warunki użytkowania konta

 1. Aby uzyskać dostęp do serwisu musisz założyć konto. Zakładając konto musisz podać swój unikalny i prawdziwy adres email i nadać hasło dostępu.
 2. Nasze usługi świadczymy tylko dla przedsiębiorców, potwierdzasz niniejszym, że wskazane narzędzie będziesz wykorzystywał w celach działalności gospodarczej a nie do celów osobistych, domowych ani rodzinnych.
 3. Tym nie mniej aby korzystać z serwisu musisz być pełnoletni według prawa Polskiego lub Brytyjskiego
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sklep.to użyje adresu e-mail podanego przy zakładaniu konta lub po jego aktualizacji jako podstawowej metody komunikacji z tobą.
 5. Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego hasła. sklep.to nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wyrządzone przez ciebie w przypadku niezachowania bezpieczeństwa konta i hasła.
 6. Odpowiadasz za wszelką aktywność i treści, takie jak zdjęcia, obrazy, wideo, grafika, treść pisemna, pliki audio, kod, informacje lub dane przesyłowe zgromadzone, wygenerowane, przechowywane, wyświetlane, dystrybuowane, przekazywane lub wystawiane na lub w związku z twoim Kontem („Materiały”).
 7. Naruszenie któregokolwiek z warunków w Warunkach świadczenia usług, określone według wyłącznego uznania sklep.to może spowodować natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.
      

2. Aktywacja konta

      

Właściciel sklepu 2.1

 1. Z zastrzeżeniem sekcji 2.1 (2) osoba zapisująca się do Usługi poprzez otwarcie Konta będzie w tym celu stroną umowy („Właścicielem Sklepu”)
 2. Jeśli rejestrujesz się w Usługach w imieniu swojego pracodawcy, Twój pracodawca będzie właścicielem sklepu. Jeśli się rejestrujesz usługi w imieniu twojego pracodawcy, musisz użyć adresu email wskazanego przez pracodawcę gwarantując, że masz uprawnienia, aby związać swojego pracodawcę z naszymi Warunkami świadczenia usługi.
 3. Twój sklep sklep.to można powiązać tylko z jednym kontem Właścicielskim. Właściciel sklepu może mieć wiele sklepów w ramach jednego konta. "Sklep" oznacza powiązany sklep internetowy lub fizyczną lokalizację detaliczną z kontem.

2.2 Konta pracownicze

 1. Możesz utworzyć jedno lub więcej kont pracowników („Konta pracowników”), pozwalających innym osobom aby uzyskały dostęp do konta sklepu. W przypadku kont pracowniczych właściciel sklepu może to zrobić zapraszając innych. Zaproszona osoba ma dostęp do wszystkich danych w systemie poza ustawieniami konfiguracyjnymi
 2. Właściciel sklepu ponosi odpowiedzialność za czyny, pominięcia i niedociągnięcia wynikające z korzystania z kont personelu w wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszych warunków świadczenia usług, jak gdyby były to działania własne właściciela, zaniechania lub zobowiązania domyślne.
 3. Właścicielem sklepu a także użytkowników nazywamy „użytkownikiem sklep”.

2.3 Nazwy domen

 1. Po zakupie nazwy domeny przez sklep.to, rejestrowana domena zostanie wstępnie ustawiona na automatyczne odnawianie każdego roku tak długo, jak długo Twoje konto sklep.to pozostaje aktywne. W odpowiednim czasie otrzymasz wiadomość o wygasaniu domeny, którą będziesz mógł odnowić. W przypadku braku płatności domena zostanie odłączona od systemu twojego sklepu

3. Warunki ogólne

Musisz przeczytać, zrozumieć i zaakceptować wszystkie warunki zawarte w niniejszych regulaminach, w tym Polityka prywatności zanim zostaniesz użytkownikiem sklep.to.

 1. Wsparcie techniczne w zakresie Usług jest świadczone tylko dla użytkowników sklep.to
 2. Warunki świadczenia usług podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii bez względu na zasady i konflikty praw. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach dla Międzynarodowej sprzedaży towarów nie będzie miała zastosowania do niniejszych warunków. Usługa jest niniejszym wyraźnie wykluczona.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że sklep.to może zmienić niniejsze Warunki Serwisu w dowolnym momencie poprzez opublikowanie odpowiedniego zmienionego i przekształconego regulaminu na stronie sklep.to, dostępnego pod adresem https://sklep.to/regulamin i takie zmiany Warunków świadczenia usług obowiązują od data nadania. Dalsze korzystanie z Usług po zmienionych warunkach stanowi zgodę na zaakceptowanie zmienionego dokumentu. Jeśli nie wyrażasz zgody na zmiany Warunków usługi, nie kontynuuj korzystania z usługi.
 4. Nie możesz korzystać z usług sklep.to w celach nielegalnych lub nieuprawnionych, ani nie możesz, korzystając z Usługi, naruszać jakichkolwiek przepisów w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi) do praw autorskich), prawa obowiązującego Ciebie w prawie klienta jurysdykcja. Będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, zasad i przepisów w korzystaniu z Usługi i wykonywaniu obowiązków wynikających z Warunków świadczenia usług.
 5. Usługi umożliwiają wysyłanie określonych komunikatów do użytkownika klienci za pomocą wiadomości SMS (np. wysyłanie powiadomień o potwierdzeniu zamówienia przez SMS) (usługi SMS). Będą realizowane zgodnie z regulaminami partnerów integracyjnych takich jak firma Nexmo Inc. Zasady dopuszczalnego użytkowania , oraz prawem jurysdykcji, z której wysyłasz wiadomości, i w których otrzymywane są wiadomości.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że korzystanie z usług i procesowanie, przechowywanie informacji jest zgodne z polityką prywatnści dostępną pod wskazanym adresem https://sklep.to/prywatnosc
 7. Warunki usługi mogą być dostępne w językach innych niż Język Polski i Angielski. W zakresie wszelkich niespójności lub konfliktów między różnymi interpretacją różnych warunków świadczonych usług przyjmuje się wersję umieszczoną na stronie https://ord.to/terms jako własciwą
 8. Wszystkie warunki i postanowienia Warunków świadczenia usług będą wiążące na korzyść stron i ich odpowiednim spadkobiercom, następcom, dozwolonym cesjonariusze i przedstawicielom prawnym. sklep.to jest uprawniony przypisać niniejsze Warunki korzystania z usługi bez uprzedzenia lub zgody od Ciebie. Nie będziesz mieć prawa do cesji ani przeniesienia w inny sposób Warunki świadczenia usług lub dowolne Twoje prawa lub obowiązki poniżej, na rzecz jakiejkolwiek strony trzeciej bez uprzedniej pisemnej informacji sklep.to, która zostanie udzielona lub wstrzymana według wyłącznego uznania firmy GETREVE LIMITED.
 9. Jeśli jakieś postanowienie lub część postanowienia, w niniejszych Warunkach z jakiegokolwiek powodu uważa się za nieważne, nielegalne lub niewykonalne pod żadnym względem, to taka nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność nie wpłynie na żadne inne postanowienie (lub nienaruszona część świadczenia) Warunków świadczenia usług, oraz Warunki świadczenia usług będą interpretowane jako takie nieprawidłowe, niezgodne z prawem lub niewykonalne postanowienie, lub część postanowienia, nigdy zostały zawarte w Warunkach świadczenia usług.
      

4. Prawa do sklepu

 1. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zakończenia Usług z jakiegokolwiek powodu, bez powiadomienia w dowolnym momencie. Nie wszystkie usługi i funkcje są dostępne w każdej jurysdykcji, a my nie mamy obowiązku udostępnienia jakichkolwiek Usług lub funkcji w dowolnej jurysdykcji.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi każdemu z dowolnego powodu w dowolnym momencie.
 3. Możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani do usunięcia Materiałów i zawieszenia lub zamknięcia Konta, jeśli ustalimy to w naszej wyłącznym uznaniu, że towary lub usługi oferowane za pośrednictwem Sklepu lub Materiały przesłane lub opublikowane w sklepie naruszają naszą Politykę dopuszczalnego użytkowania („DPA”) lub niniejsze Warunki świadczenia usług.
 4. Wszelkiego rodzaju słowne lub pisemne nadużycia (w tym groźby nadużycia lub zemsta) dowolnego klienta sklep.to, pracownika, sklepu, lub właściciela spowoduje natychmiastowe zamknięcie konta.
 5. sklep.to nie dokonuje wstępnej kontroli zamieszczanych treści i materiałów i jest w naszej wyłacznej ocenie możliwość ich usunięcia w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu
 6. Zastrzegamy sobie prawo do świadczenia naszych usług konkurentom i nie obiecujemy wyłączności na żadnym konkretnym rynku. Ponadto potwierdzasz i akceptujesz, że pracownicy sklep.to i kontrahenci mogą być również klientami / sprzedawcami sklep.to i tym podobnie mogą konkurować z Tobą, chociaż nie mogą korzystać z żadnych informacji zgromadzonych w twoim sklepie i określonych jako informacje poufne.
 7. W przypadku sporu dotyczącego własności konta zastrzegamy sobie prawo do żądania dokumentacji w celu ustalenia lub potwierdzenia własności konta. Dokumentacja może obejmować między innymi: zeskanowana kopia Twojej licencji biznesowej, rządowy dokument tożsamości ze zdjęciem, ostatnie cztery cyfry zapisanej karty kredytowej, twój status jako pracownik jednostki itp, kontakt telefoniczny
 8. sklep.to zachowuje prawo do ustalenia, według naszego wyłącznego osądu, uprawnionej własności Konta i przeniesienia Konta do prawowitego właściciel sklepu. Jeśli nie jesteśmy w stanie rozsądnie ustalić prawowitego właściciela sklepu, bez uszczerbku dla naszych innych praw oraz środków zaradczych, sklep.to zastrzega sobie prawo do tymczasowego wyłączenia Konto do momentu ustalenia rozstrzygnięcia między stronami sporu.

5. Poufność

 1. „Informacje poufne” obejmują, ale nie będą ograniczone do wszelkich informacji związanych z firma i nie znanych publicznie, w tym procesy i formuły techniczne, oprogramowanie, korespondencja, listy potencjalnych klientów, nazwiska, adresy i inne informacje dotyczące klientów i potencjalnych klientów, projekty produktów, sprzedaż, koszty (w tym wszelkie odpowiednie przetwarzanie opłaty), cenniki i inne niepublikowane informacje finansowe, biznesplany i dane marketingowe oraz wszelkie inne poufne oraz informacje zastrzeżone, nawet oznaczone jako poufne lub zastrzeżone. Informacje poufne sklep.to obejmują wszystkie informacje, które otrzymujesz, dotyczące nas lub Usług, które nie są znane ogółowi społeczeństwa, w tym informacji związane z naszym programem bezpieczeństwa i praktykami.
 2. Każda ze stron zgadza się korzystać z poufności drugiej strony wyłącznie do niezbędnych do wypełnienia swoich obowiązków zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usług i zgodnie z innymi obowiązki wynikające z niniejszych Warunków świadczenia usług, w tym niniejszej sekcji 6. Każda ze stron zgadza się, że podejmie przynajmniej wszelkie uzasadnione kroki zasadniczo równoważne z krokami, jakie należy podjąć, aby chronić własne informacje zastrzeżone, aby zapobiec powielaniu, ujawnianiu lub wykorzystanie jakichkolwiek takich informacji poufnych innych niż (i) przez lub do jej pracownicy, agenci i podwykonawcy, którzy muszą mieć dostęp do takie Informacje poufne w celu wykonania zobowiązań takiej strony poniżej, z których każdy będzie traktować takie Informacje poufne jak dostarczone w niniejszym dokumencie, i którzy podlegają obowiązkom poufność wobec takiej strony, która jest co najmniej tak rygorystyczna jak te zawarte w niniejszym; lub (ii) zgodnie z wymogami prawa, regulacji, lub postanowienie jakiegokolwiek sądu właściwego dla stron i dostarczony przedmiot zawarty w niniejszych Warunkach świadczenia usług jeżeli strona prawnie dozwolona przekazuje: ujawnienie stronom niezwłocznego pisemnego powiadomienia i wykorzystanie w celach komercyjnych uzasadnione starania w celu zapewnienia, ż takie ujawnienie zostanie udzielone poufne traktowanie. Informacje poufne nie obejmują wszelkie informacje, które strona otrzymująca może udowodnić: (A) już były w domenie publicznej lub był już znany przez lub w posiadaniu strony otrzymującej w momencie ujawnienia takich informacji Informacja; (B) jest opracowywany niezależnie przez odbiorcę strona bez użycia lub odniesienia do poufności drugiej strony Informacje i bez naruszenia jakichkolwiek postanowień niniejszych warunków Usługa; lub (C) zostanie następnie prawidłowo otrzymane przez stronę otrzymującą ze źródła innego niż strona ujawniająca bez naruszenia wszelkie postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług.
      

6. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Potwierdzasz, że rozumiesz i zgadzasz się, w dozwolonym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami, że sklep.to nie będzie odpowiadzialne za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, szkody wynikowe lub przykładowe, w tym między innymi odszkodowania z tytułu utraty zysków, wartości firmy, użytkowania, danych lub innych straty niematerialne wynikające z użytkowania lub niemożności użytkowania usługa.
 2. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo w żadnym wypadku nie będą sklep.to lub nasi dostawcy ponosili odpowiedzialności za utracone korzyści, zyski lub za wszelkie specjalne, przypadkowe lub wynikowe szkody wynikające z lub w związku z naszą witryną, naszymi Usługami lub niniejszymi Warunkami korzystania z usługi (jednak wynikające również z zaniedbania)
 3. Użytkownik korzysta z Usług na własne ryzyko
 4. Usługi są oferowane pod warunkiem „tak jak jest” i „jak dostępne” bez żadnych gwarancji lub warunków lub zapewnień dowolnego typu
 5. sklep.to nie gwarantuje, że usługi będą nieprzerwane, dostępne, bezpiecznie i/lub bezbłędnie.
 6. sklep.to nie gwarantuje, że usługi mogą być dokładne lub niezawodne.
 7. sklep.to nie gwarantuje, że jakość jakichkolwiek produktów, usługi, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskane za pomocą naszych usług spełnią twoje oczekiwania i że takowe zostaną przez sklep.to poprawione

7. Zrzeczenie się i aktualna umowa

  

Brak wykonania lub wyegzekwowania przez sklep.to jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się tego prawa. Wszelkie wcześniejsze umowy zawarte między tobą a sklep.to stanowią integralną część niniejszej umowy zwaną "Umową"

      

8. Własność intelektualna i dane klienta

 1. Nie dochodzimy żadnych praw własności intelektualnej do Materiałów dostarczanyc do usługi sklep.to. Wszystkie materiały, które Ty przesyłasz pozostają twoje. Możesz usunąć swój sklep sklep.to w dowolnym miejscu czasie, usuwając konto wraz, ze wszystkimi danymi.
 2. Przesyłając Materiały, zgadzasz się: (a) aby inni internatuaci mogli je zobaczyć w twoim sklepie; (b) aby umożliwić sklep.to przechowywanie, a w przypadku Materiałów, które publikujesz publiczne wyświetlać i wykorzystywać Twoje Materiały; oraz
 3. Użytkownik zachowuje własność wszystkich Materiałów przesyłanych do Sklepu; jednak podając swój sklep do wiadomości publicznej, wyrażasz na to zgodę zezwalając innym na wyświetlanie materiałów, które publikujesz publicznie w swoim sklepie. Jesteś odpowiedzialny za zgodność Materiałów z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa.
 4. sklep.to ma niewyłączne prawo i licencję na korzystanie z nazwy, znaków handlowe, znaków usługowyc, towarowych i logotypów powiązanych z twoim Sklepem w celu promowania i funkcjonowanie usługi.

9. Płatności i opłaty

 1. Usługa jest darmowa do 25 zamówień w ramach jednej instancji sklepowej.
 2. Do rejestracji konta nie jest wymagane podawanie żadnych danych rozliczeniowych
 3. Po przekroczeniu liczby limitowanych zamówień, system nie pozwoli na przyjęciu kolejnych zamówień
 4. Użytkownik w dowolnym momencie może przejść na abonament płatny wybierając jeden z dostępnym pakietów premium
 5. Przejście na pakiet premium odbywa się poprzez podanie danych karty kredytowej i rozpoczęciu subksypcji usługi. sklep.to pobierze z góry opłatę za miesiąc użytkowania w kwocie zgodnej z wybranym pakietem
 6. Każdego miesiąca sklep.to obciąży wskazaną kartę na kwotę wynikającą z zapisanego i wybranego przez użytkownika abonamentu
 7. W przypadku braku środków na pokrycie opłaty za kolejny miesiąc, konto zostanie przestawione na darmowe a limit zamówień zmniejszony do aktualnie przypisanej wartości darmowej wersji w systemie.
 8. Użytkownik ma prawo do zmiany abonamentu w dowolnym momencie na mniejszy lub większy pakiet. W przypadku wybrania większego pakietu system obciąży użytkownika kwotą proporcjonalną do wartości końca bieżącego okresu abonamentowego
 9. W przypadku zmiany abonamentu na mniejszy pakiet sklep.to nie zwróci zawyżonej wartości opłat a nowe parametry zostaną przypisane do konta w kolejnym okresie rozliceniowym
 10. Użytkownik w dowolnym momencie może zrezygnować z usługi, jednak pozostanie ona aktywna w opłaconym cyklu
 11. Użytkownik nie ma prawa do żadnych zwrotów, refundacji.
 12. Opłaty subskrypcyjne będą przetwarzane z pomocą partnera firmy STRIPE. Użytkownik może również skorzystać z innegj formy płatności po kontakcie z działem pomocy firmy sklep.to
 13. Rachunek/Faktura zostanie wystawiona na dane wskazane w profilu założyciela sklepu. Użytkownik powinien przed zawarcie subkrypcji uzupełnić dane podmiotu, który będzie odpowiedzialny za płatność i na którego ma być wystawiony rachunek.
 14. W zależności od kraju w którym znajduje się klient, sklep.to wystawi fakturę/rachunek zgodnie z obowiązującym stanem podatkowym. Właściwą jurysdykcją podatkową dla sklep.to jest Wielka Brytania
 15. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie wynikłe podatki, które musi opłacić w związku z wystawieniem tzw. faktury eksportowej na zasadach Reverse Charge
 16. Wszystkie kwoty podane w systemie są kwotami BRUTTO

10. Anulowanie i wypowiedzenie

 1. Możesz zlikwidować swoje konto i wypowiedzieć Warunki korzystania z usługi w dowolnym momencie, kontaktując się z pomocą techniczną sklep.to, a następnie postępując zgodnie ze dostarczonymi instrukcjami
 2. Po zakończeniu świadczenia usług przez którąkolwiek ze stron z dowolnego powodu:
  1. sklep.to przestanie świadczyć usługi i nie będziesz miał dostępu do usługi
  2. nie będzie ci przysługiwał żaden zwrot niewykorzystanych środków
  3. wszelkie zaległe saldo należne o sklep.to za korzystanie z Usługi do daty wejścia w życie takiego rozwiązania będą natychmiastowo należne i płatne w całości; i
  4. Twoja witryna Sklepu zostanie przełączona w tryb offline.
 3. Jeśli nazwa domeny została zakupiona przez sklep.to, po anulowaniu Twoja domena nie będzie już automatycznie odnawiana. W twoim wyłacznym obowiazku jest przetransferowanie domeny do swojego operatora. W przypadku powstałych w tym procesie opłat sklep.to może zarzadać zapłaty wynikających z tzw cen transferowych
 4. Jeśli w dniu zakończenia świadczenia Usługi są jakieś zaległe opłaty należne od Ciebie, otrzymasz jedną fakturę końcową poprzez e-mail. .
 5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zakończenia usługi sklep.to lub anulowania twojego konto z dowolnego powodu, w dowolnym momencie bez powiadomienia. Wypowiedzenie warunków usługa pozostaje bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw lub zobowiązań, które powstały przed datą rozwiązania.
 6. Oszustwo: bez ograniczenia jakichkolwiek innych środków, sklep.to może zawiesić lub zlikwidować twoje Konto, jeśli podejrzewamy, że Ty angażowałeś się w nieuczciwą działalność związaną z korzystaniem z usług handlowych.
      

11. Modyfikacje usługi i cen

 1. Ceny za korzystanie z usług mogą ulec zmianie.
 2. W przypadku zmian usług, ceny zaoferowane obecnym użytkownikom zostaną utrzymane przez okres co najmniej 6 miesięcy.
 3. sklep.to nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec ciebie ani żadnych osób trzecich w związku z modyfikacją i zmianą ceny, zawieszeniem lub zaprzestaniem świadczenia usług

12. Usługi stron trzecich

 1. W przypadku korzystania z integracji masz doczynienia z usługami stron trzecich. Należą do nich wszelcy operatorzy płatności internetowych i partnerzy zewnętrzni, którzy dokonali integracj
 2. Nie udzielamy żadnych gwarancji ani nie składamy oświadczeń w odniesieniu do usług stron trzecich. Przyjmujesz do wiadomości, że sklep.to nie ma kontroli nad tymi usługami i nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec ciebie ani kogokolwiek innego w przypadku korzystania z takich usług i wynikających z nich niedostepności i błędów
 3. W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu apllikacji stron trzecich na Usługę, sklep.to ma prawo bez żadnego uzasadnienia wyłaczyć ją dowolnemu użytkownikowi w dowolnym momencie.

13. Powiadomienie DMCA i procedura usuwania

sklep.to wspiera ochronę własności intelektualnej i prosi uzytkowników o to samo. Naszą zasadą jest reagowanie na wszystkie powiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich. Po otrzymaniu uzasdnionego wniosku DMCA mamy prawo do usunięcia materiałów z twojej strony lub zablokowania sklepu bez zbędnej zwłoki

14. Ochrona danych osobowych

sklep.to jest mocno zaangażowany w ochronę Twojej prywatności. Korzystając z Usługi, potwierdzasz i akceptujesz, że sklep.to zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie tych danych osobowych jest podlega naszej Polityce prywatności .

Ponadto, jeśli: (a) masz siedzibę w Europejskiej Gospodarce Obszar (EOG); (b) dostarczasz towary lub usługi klientom w EOG; lub (c) w inny sposób podlegasz wymogom UE Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, gromadzenie i wykorzystywanie przez sklep.to podlegają również dane osobowe wszystkich mieszkańców Europy nasz addendum przetwarzania danych .

GETREVE LIMITED
7 Bell Yard
London
United Kingdom

Zacznij sprzedawać swoje produkty w 3 minuty

Totalnie za darmo do 10 zamówień i 10 produktów miesięcznie

Załóż swój darmowy sklep!